МІКРОКАТ З МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ

МІКРОКАТИ з вмістом одного- двох
або декількох елементів мінерального живлення

Виробник:
 "Atlantica Agricola" (Іспанія)
 
Фізичний стан: рідке, водний розчин
Спосіб застосування: позакореневі підживлення у їх критичні фази росту та розвитку


Дія, вплив: коректор мінерального живлення культур з антистресовим ефектом. Застосування на культурних рослинах забезпечує їх високу продуктивність.

Лінійка рідких добрив, до складу яких входять макро-, мезо- та мікроелементи, легкодоступні амінокислоти альфа ряду, полісахариди та органічні кислоти. Їх застосування усуває дефіцит біогенних елементів та забезпечує фізіологію мінерального живлення культур збалансованою мінеральною поживою.  

«Мікрокати»
 з одним–двома біогенами застосовуються у мінеральному живленні культурних рослин як коректори мікроелементів (Mn, Zn, Fe,B) та кальцію (Ca), магнію (Mg) з метою усунення їх дефіциту, а також вони виступають як антистресанти культур


Хімічний склад "МІКРОКАТ"Застосування добрив марки "Мікрокат"
Застосування добрива Мікрокат на культурах

Дослідженнями Інституту овочівництва і баштанництва НААНУ, 2010 р. встановлено, що триразове застосування «Мікрокату Мікс» на цибулі ріпчастій забезпечило врожайність 318 ц т/га проти контролю 269 ц/га. При цьому підвищився вміст сухої речовини до 11,43%, аскорбінової кислоти до 7,53% проти контролю 10,61% та 6,94% відповідно. Водночас підвищилися коефіцієнти використання елементів живлення з добрив: сполук азоту (N) – на 15% сполук фосфору (P2О5) – на 5%, калію (K2О) – на 15% проти контролю, який не оброблявся.

Застосування «Мікроката Са+В», «Мікроката Мікс», «Мікроката В» на цибулі ріпчастій забезпечило приріст врожайності на 42 ц/га проти контролю 269 ц/га та товарність на рівні 91% проти контролю 85%. 

Застосування «Мікроката Міх», «Мікроката Са+В» разом з «Келіком К» на томатах забезпечило приріст врожайності 55 ц/га проти контролю 285ц/га.

На моркві «Мікрокат Zn+Mn», «Мікрокат В» в поєднанні з «Разорміном» та «Келіком К» забезпечував приріст врожайності 41 ц/га проти контролю 338 ц/га. Водночас збільшувалась цукристість в коренеплодів моркви до 8,36% проти контролю 6,85%, поліпшувалась товарність до 93%, збільшився вміст каротину до 7,69 мг/100г проти контролю 6,10 мг/100г. Зросли коефіцієнти використання елементів живлення з добрив: сполук азоту (N) – на 23%, сполук фосфору (P2О5)– на 9%, калію (K2О) – на 4% проти фону без добрив.
«Мікрокат Мікс», «Мікрокат В», «Мікрокат Са+В» та «Райкат Старт» на моркві забезпечили її врожайність 384 ц/га проти контролю 338 ц/га та товарність 93% проти контролю 90%.

Дослідженнями в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, 2010р. встановлено, що дворазове підживлення пшениці озимої «Мікрокат Zn+Mn» за норми 1,5л/га забезпечило приріст врожайності 6,5 ц/га проти контролю 318 ц/га та приріст білку на 1,1% проти контролю 13,9%.

Дослідженнями Інституту землеробства НААН, 2010р. встановлено, що дворазове позакореневе підживлення сої «Мікрокатом Мікс» та одноразове «Райкататом Старт» забезпечило її врожайність 28,3 ц/га проти контролю 24,4 т/га.
Застосування «Мікроката Zn+Mn» та «Мікроката В» на сої забезпечило її врожайність 34,2 ц/га проти контролю 28,5 т/га. Водночас збільшився вихід олії до 1,62 т/га проти контролю 1,35 т/га.