СОЛЮКАТ ПЛЮС

«СОЛЮКАТ Плюс»
лінійка спеціальних органо-мінеральних добрив з прилипачем,
збагачених біологічно активними речовинами - амінокислотами та фульвокислотами


Виробник: Atlantica Agricola, Іспанія

Препаративна форма: твердий кристалічний порошок

Застосування:  позакореневе підживлення с.-г. культур  

Дія, вплив: амінокислоти та фульвокислоти добрива виконують роль антистресантів, біостимуляторів та комплексонів, надаючи «Солюкатам Плюс» високої фізіологічної активності та унікальності за позакореневих підживлень культур.

До складу «Солюкатів Плюс» також входить прилипач (сурфактант), за рахунок якого робочий розчин добрива рівномірно ощадливим шаром покриває листкову поверхню культур та не стікає додолу.

Агрохімічні особливості та переваги органо-мінеральних добрив марки «Солюкат Плюс»:

· Висока розчинність у воді та доступність культурам,

· Складники та технологія виробництва добрив відповідає європейським стандартам високої якості та екологічності,

· Склад та співвідношення органо-мінерального живлення марок добрив повністю забезпечують фізіологічні потреби культур за їх фенологічними фазами,·

· Фульвокислоти та амінокислоти добрива проявляють антистресовий ефект та ефект біостимулятора, поліпшують проникнення мінеральної поживи у клітини культур та активують вплив фунгіцидів, інсектицидів й мікроелементів,

· Мають високий коефіцієнт засвоєння мінеральної поживи листковою поверхнею – 70-80% за рахунок хелатуючого ефекту від фульво- та амінокислот добрива,

· Містять прилипач, який забезпечує рівномірне й ощадливе покриття листкової поверхні культур робочим розчином добрив,

· Не містять шкідливих концентрацій важких металів, натрію та хлору,

· Забезпечують високу продуктивність культур,

· Забезпечують високу окупність добрив.

Склад, фізико-хімічні властивості органо-мінеральних добрив марки «Солюкат Плюс»,%

 

 Усі марки «Солюкатів Плюс» містять 0,5% поверхнево-активної речовини - суфрактанта (прилипача),  спеціально розробленого для цих добрив.

Рекомендації щодо застосування:

застосовуються в дозах від 2-4 кг/га за об’єму робочого розчину 200-250 л/га.

Сумісність: Дозволяється комбінувати в одному робочому розчині із засобами захисту рослин та мінеральними добривами. За комбінованого застосування потрібно обов’язково провести попереднє тестування на фітотоксичність культур та на змішуваність з пестицидами, добривами.

Рекомендації щодо застосування «Солюкатів Плюс» на основних культурах:


Упаковка: мішок 25 кг

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Наукове обґрунтування вмісту фульвокислот у добривах марки «Солюкат Плюс»

Щодо ґрунту

Фульвокислоти (кренова та апокренова) є світло-жовтими (fulvus — жовтий) високомолекулярними органічними речовинами. Порівняно з гуміновими кислотами, вони містять більше киснюта водню. проте менше вуглецю. Елементарний склад фульвокислот знаходиться в наступних межах: вуглець 40-52%, кисень 40-48%, водень 4-6%, азот 2-6%. Фульвокислоти добре розчинні у воді, в розчинах кислот, лугів, у водному розчині аміаку та інших речовинах. Їх водні розчини мають сильно кислу реакцію (рН 2,6-2,8), тому, рухаючись в нижні шари ґрунту, вони спричиняють сильний руйнівний вплив на мінеральну частину ґрунту, сприяючи вимиванню основ (NH4, К, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe) із верхніх шарів ґрунту. При взаємодії фульвокислот із металами утворюються різні солі – фульвати.

Фульвати натрію, калію, амонію, а також кальцію, магію добре розчиняються у воді, тому у ґрунтах практично не закріплюються, а легко вимиваються у нижні шари ґрунту. У результаті руйнування фульвокислотами первинних і вторинних мінералів, особливо на ґрунтах бідних основами в умовах вологого клімату, розвивається підзолистий процес та знижується родючість ґрунту. На карбонатних породах, навпаки, фульвокислоти нейтралізуються основами та закріплюються в ґрунтах, сприяючи їх родючості.

Щодо біологічної активності фульвокислот та особливостей їх впливу на живі організми

Фульвокислоти – це біологічні електроліти, які синтезуються ґрунтовими мікроорганізмами. Біологічна роль цих кислот полягає у перенесенні елементів мінерального живлення та іншої біологічної субстанції із ґрунту в рослини. Ці кислоти мають малу молекулярну масу і тому дуже швидко включаються в метаболічні (обмінні) реакції клітин.

Фульвокислота – це природна сполука з незвичайними властивостями. Це органічний електроліт, який легко приєднує мінеральні речовини, роблячи їх засвоюваними для живих організмів. Вчені вважають, що фульвокислота - це «еліксир життя», без них жоден живий організм не може існувати. Вона розчиняє мінерали (з утворенням фульватів), а рослини разом із водою поглинають їх кореневою системою. Фульвати (органічні мінерали в електролітичному розчині) транспортують мінерали і рідкоземельні елементи до кожної клітини організму і легко проходять через мембрану клітин. При споживанні рослин та їх плодів, фульвати потрапляють всередину людського організму.

Отже, фульвокислота сприяє всмоктуванню мінеральних речовин, крім того вона підсилює обмінні процеси, відновлює електричний потенціал клітин, підвищує проникність клітинних мембран, має антиоксидантні властивості, бере участь в нейтралізації та виведенні токсинів з організму. Фульвокислоти є найбільш агресивна фракція гумінових речовин. Вона має специфічний елементний склад (CHO).

Фульвокислоти містять 74 органічних мінералів, 10 вітамінів та 18 амінокислот. Мінерали, що входять до складу фульвокислоти є іонними, тобто досить маленькими, і тому легко поглинаються рослинами. Фульвокислоти також є потужним ХЕЛАТом, який здатний поглинати й небезпечні для живих організмів важкі метали.

Історія відкриття

Органічні речовини, виявлені у водах джерел, були названі Я. Берцеліусом – креновою та апокреновою кислотами (krene - джерело, фонтан). С.Оден у 1919 р для позначення легкорозчинних у воді органічних сполук ґрунтового гумусу запропонував термін фульвокислоти, замість термінів «кренова» і «апокренова» кислоти.

Фульвокислоти (від лат. Fulvus - червоно-жовтий) утворюється із рослин по закінченню їх життєдіяльності, руйнування та окислення, у результаті процесів гуміфікації.

Щодо цілющих властивостей на людський організм

Води, що містять фульвокислоти, відрізняються неглибоким рівнем залягання (до 100 м). Це курорти Фьюджи (Італія), Ундори (Росія) та грязелікарні. Фульвокислоти мають протизапальну дію, пригнічуючи утворення вільних радикалів, а також бактерицидну дію на умовно-патогенну мікрофлору, кишкову паличку, золотистий і білий стафілококи, синьо-гнойову паличку тощо.

Фульвокислоти здатні взаємодіяти з мінералами, утворюючи комплекси, що мають цілющі властивостями. Крім того, вони полегшують розчинність цих речовин у водних розчинах, а низька молекулярна маса забезпечує їх проникність через клітинну мембрану, за рахунок чого вони легко проникають всередину клітин людини.

Фульвокислоти заряджені сонячною енергією. Ця сонячна енергія конвертується в хімічну енергію, коли фульвокислота вступає в реакцію з органічними і неорганічними матеріалами землі для створення фульватів. Коли фульвати досягають клітин рослини чи тварини при споживанні рослинами, вони конвертуються ферментами всередині клітин в електричну енергію, яка заряджає всі клітини організму. По суті, саме так життя на землі і здатне існувати. А фульвокислоти відновлюють біополе людини і рослин, нормалізуючи електролітичний баланс, приносячи енергію життя в кожну клітину організму.

За допомогою процесу хелатування, який зв’язує мінеральні елементи з органічними молекулами, фульвати транспортують необхідні речовини у клітини. Фульвати підвищують біодоступність важливих мікроелементів, регенерують і продовжують життя основними поживними речовинам, ізолюючи токсичні сполуки - важкі метали.

Фульвати покращують проникність клітинних мембран, підвищують метаболізм, активують ферменти. Як органічні електроліти, фульвати діють в якості провідників, що перетворюють хімічну енергію мінеральних елементів в ефективну електричну енергію, відновлюючи життєтвірний клітинний потенціал, запобігаючи загибелі клітин.