НУТРІВАНТ ПЛЮС ЗЕРНОВИЙ

Водорозчинне добриво з екологічним прилипачем Фертівант

Виробництво
: "ICL Fertilizers”, Ізраїль
Фізичний стан: твердий кристалічний порошок 
Застосування: позакореневе листкове підживлення пшениці озимої та ярої, жита, ячменю, кукурудзи, рису, вівса, проса, сорго, тритикале

Дія, вплив:
Забезпечує культури легкодоступною мінеральною поживою. Проявляє високу ефективність на середньому або високому мінеральному фоні.
При застосуванні восени підвищує холодо- та морозостійкості озимих культур.
Позитивно впливає на ріст та продуктивну кущистість рослин.
Поліпшує кущіння, закладання продуктивних пагонів із більшою кількістю зерен в колосі.
Подовжує функціонування прапорцевого листка та  сприяє виповненості та наливу зерна за рахунок синтезу більшої кількості асимілянтів (пластичних речовин), їх відтоку до зернівок.
Підвищує врожайність зернових культур на 5-6 ц/га та вміст білку на 1,5-2%.

Хімічний склад:
повністю відповідає фізіології мінерального живлення зернових культур:

Показник Параметри
Азот загальний, % 6
Фосфор водорозчинний (PO5), % 23
Калій (K2O), % 35
Магній (MgO), % 1
Сірка (S), % 1,5
Бор (B), % 0,1
Марганець (Mn), % 0,2
Цинк (Zn), % 0,2
Мідь (Cu), % 0,2
Залізо (Fe), % 0,05
Молібден (Mo), % 0,002
Прилипач Фертівант +
   
1%-й водний розчин утворює стійкий гомогенний розчин
Щільність зложення, г/мл 1,25
Кислотність (рН 1%-го розчину) 4,1 – 4,2
Електропровідність, ЕС, мС/см 0,63 – 0,68
Максимальна розчинність у воді, t=20°С г/100 мл 36,5
Прилипач Фертівант 
– це інноваційна наукова розробка вчених Ізраїлю та США.

  • Проявляє пролонговану дію протягом 15-20 днів  та синхронний ефект щодо надходження мінеральної поживи добрива через вегетативні органи культур.
  • Проявляє себе, як антитранспірант (зменшує транспірацію, втрати води з клітин культур).
  • Має високу екологічність: в умовах відкритої агроекосистеми розкладається протягом 30 днів.
  • Підвищує коефіцієнт засвоєння сполук фосфору листковою поверхнею на 20-25% проти 1%, коли застосовуються лише одні фосфоровмісні мінеральні солі.


Зернові культури своєю врожайністю виносять велику кількість біогенних елементів та добре відгукуються на позакореневе підживлення азотом (N), фосфором (P), калієм (K), марганцем (Mn), міддю (Cu), цинком (Zn), залізом (Fe) та молібденом (Mo).

За даними німецького вченого Д. Шпаара, врожайністю зерна кукурудзи 6 т/га при вологості 14% виноситься така кількість біогенних елементів:


Біогенний елемент Кількість
Азот (N), кг/га 120
Фосфор (P2O5), кг/га 50-60
Калій (K2O), кг/га 60
Кальцій (CaO), кг/га 60
Магній (MgO), кг/га 36
Марганець (Mn), г/га 800-1000
Цинк (Zn), г/га 350-400
Бор (B), г/га 70-100
Мідь (Cu), г/га 50-60

Рекомендації щодо застосування добрива:

Пшениця, ячмінь, тритикале озимі, жито:
восени, у фазі 3-5 листків, проте не пізніше ніж за 15-20 днів до припинення осінньої вегетації 1,5-2 кг/га.
Навесні у фазах: - початок весняного кущіння  3 кг/га, в кінці виходу в трубку-на початку колосіння 2-3 кг/га.
У разі потреби отримання зерна з підвищеним умістом білку рекомендується застосовувати також в фазі молочної стиглості зернових озимих культур комбіновано з рідкими азотними добривами - карбамідно-аміачною сумішшю, карбамідом у дозі 1-2 кг/га.

Пшениця, ячмінь, тритикале, овес ярі:
весною, у фазах кущіння (4-5 листків) - 3 кг/га, кінець виходу в трубку-початок колосіння – 2 кг/га.
За комбінованого застосування з карбамідом проявляється синергія щодо підвищення продуктивності зернових культур.
Рекомендується застосовувати у фазах: весняного кущіння 10-15% розчином карбаміду (Nс), - кінець виходу в трубку 5-7% розчином (Nс), колосіння або на початку молочної зрілості 3-4% розчином (Nс).

Газонні злакові трави: 2-3 рази протягом вегетації за 1-3% концентрації (1-3кг/100л води) за норми 4-10 кг/га.
Обробіток проводиться відразу після скошування трави.

«Нутрівант Плюс™ зерновий» рекомендується застосовувати в одному робочому розчині із засобами захисту рослин.
Рекомендована концентрація робочого розчину «Нутрівант Плюс™ зерновий»» - 1-3 %.
Об’єм робочого розчину при позакореневому обробку рослин «Нутрівантом Плюс™ зерновий» повинен становити не менше 250-300л/га.

Дослідженнями Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ, Інституту фізіології рослин та генетики НАНУ, Волинського Інституту агропромислового виробництва НААНУ (2007-2010 рр.) встановлено, що позакореневі підживлення «Нутрівантом Плюстм зерновий» пшениці озимої у нормі 4-6 кг підвищують її врожайність на 0,5-1,0 т/га, вміст білку на 1-2,3%, «сирої» клейковини на 1,5-3,4%. А дворазове комбіноване застосування з 8-6% розчином карбаміду, забезпечує врожайність пшениці озимої 80 ц/га проти 69 ц/га на контролі, який не оброблявся.

Технологічні схеми застосування «Нутрівант Плюс™ зерновий» на зернових культурах:
- пшениця озима та яра  
- гречка
- ячмінь озимий та ярий

Упаковка: мішок 25 кг.