НУТРІВАНТ ПЛЮС ОЛІЙНИЙ


водорозчинне добриво з прилипачем Фертівант


Виробник: “ICL Fertilizers”, Ізраїль.
Фізичний стан: твердий кристалічний порошок
Застосування: позакореневі листкові підживлення ріпаків озимого та ярого, соняшників, сої, льону, маку, гречки

Дія, влив:

  • поліпшує обмінні процеси культур за рахунок легкодоступної мінеральної поживи добрива,
  • підвищується на 10-15% їх врожайність
  • підвищується товарність, якість товарної продукції: накопичення сухої речовини, вмісту олії на 2-3%, цукрів,
  • поліпшується зберігання.
Добриво користується високою популярністю серед аграріїв України.

Хімічний склад: повністю відповідає фізіології мінерального живлення олійних культур - сої, соняшників, ріпаку, гороху, овочевих культури групи капуст, цибулинних культур (часнику, цибулі).

Показник Параметри
Азот загальний, % -
Фосфор водорозчинний (P2O5), % 20
Калій (K2O), % 33
Магній (MgO), % 1
Сірка (S), % 7,5
Бор (B), % 1,5
Марганець (Mn), % 0,5
Цинк (Zn), % 0,02
Молібден (Mo), % 0,001
прилипач Фертівант +
   
1%-й водний розчин утворює стійкий гомогенний розчин
Щільність зложення, г/мл 1,25
Кислотність (рН 1%-го розчину) 4,1 – 4,2
Електропровідність, ЕС, мС/см 0,63 – 0,68
Максимальна розчинність у воді,  
  t=20°С г/100 мл 36,5

Прилипач Фертівант – це інноваційна наукова розробка вчених Ізраїлю та США.

  • Проявляє пролонговану дію протягом 15-20 днів  та синхронний ефект щодо надходження мінеральної поживи добрива через вегетативні органи культур.
  • Проявляє себе, як антитранспірант (зменшує транспірацію, втрати води з клітин культур).
  • Має високу екологічність: в умовах відкритої агроекосистеми розкладається протягом 30 днів.
  • Підвищує коефіцієнт засвоєння сполук фосфору листковою поверхнею на 20-25% проти 1%, коли застосовуються лише одні фосфоровмісні мінеральні солі.

Рекомендації по застосуванню добрива:

Соняшники: у фазах 3-4 листків (2кг/га) та 6-7 пар справжніх листків (3 кг/га).
Ріпак озимий: у фазах осінньої розетки (5-6 листків) – 2 кг/га, відростання весняної розетки-початок стеблування (7-10 листків) – 3 кг/га та зеленого бутона – 2-3 кг/га. За комбінованого застосування з 10% розчином карбаміду проявляється синергія щодо підвищення продуктивності культур.
Ріпак ярий: на початку утворення бутона - 3 кг/га комбіновано з 7% розчином карбаміду.
Соя: у фазах: 5-6 листків -2 кг/га, на початку бутонізації 2 кг/га та за наливу перших нижніх бобиків – 2 кг/га.
Рекомендується останню обробку комбінувати з 2-3% розчином карбаміду, що дозволить підвищити масу 1000 насінин верхніх бобиків та врожайність на 15-20%.
Капуста: у фазах: 4-6 листків – 2 кг/га, формуванні головки – 3 кг/га, нещільної головки – 2-3 кг/га.
Цибуля, часник: у фазах 4-6 листків – 2 кг/га, інтенсивного наростання вегетативної маси – 2 кг/га та за формування цибулини – 2 кг/га.

«Нутрівант Плюс™ олійний» рекомендується застосовувати в одному робочому розчині із засобами захисту рослин. 
Рекомендована концентрація робочого розчину 1-3 %. 
Об’єм робочого розчину при позакореневому обробітку рослин повинен становити не менше 250-300 л/га.

Дослідженнями Інституту олійних культур УААНУ, 2008 рік, встановлено, що дворазові позакореневі підживлення «Нутрівантом Плюс™ олійний» соняшників забезпечило врожайність 23 ц/га проти контролю 20 ц/га, який не оброблявся. А дворазові підживлення сої дозою 2 кг/га у фазах бутонізації та наливу нижніх бобиків забезпечувало врожайність 14 ц/га проти контролю 12 ц/га.

Дослідження Інституту землеробства НААНУ, 2010р., теж засвідчили високу ефективність «Нутріванта Плюс™ олійного» на сої, де за триразовому комбінованого його застосування з антистресантом «Амінокатом 30», 0,5л/га, була отримана врожайність 26,1 ц/га проти контролю 24,4 ц/га.

Дослідженнями Інституту овочівництва і баштанництва НААНУ, 2010р., встановлено, що триразове застосування «Нутріванта Плюс™ олійного» на цибулі ріпчастій забезпечило приріст її врожайності 3 ц/га проти контролю 26,9 цн/га, який не оброблявся. Водночас істотно збільшувався вміст сухої речовини та аскорбінової кислоти в товарній продукції цибулі.


Упаковка: мішок 25 кг.