НУТРІВАНТ ПЛЮС ПАСЛЬОНОВИЙ


водорозчинне добриво з прилипачем Фертівант

Виробник: ICL Fertilizers, Ізраїль.
Фізичний стан: твердий кристалічний порошок
Застосування: позакореневе підживлення томатів, перців, баклажанів.

Дія, вплив:

  • Підвищення на 10-15% урожайності, поліпшення показників якості плодів помідорів, перців, баклажанів (вміст сухої речовини, цукрів, аскорбінової кислоти, знижується кислотність та вміст нітратів). Водночас плоди пасльонових культур набувають відмінних смакових властивостей;
  • Поліпшення споживання біогенних елементів кореневою системою рослин із добрив та із ґрунту на 5-10%.
  • Стимулювання біохімічних процесів, поліпшення процесів обміну та стійкості пасльонових культур до різного роду хвороб
  • Усунення різних стресів, зокрема, викликаних обробками засобами захисту рослин
  • Гарантоване отримання високої окупності добрива, де на 1 витрачену гривню можливо отримати 10-15 грн. прибутку
Хімічний склад:  повністю відповідає фізіологічним потребам помідорів, перців, баклажанів та характеризується високими фізико-хімічними властивостями.
Добриво не містить хлору, що є цінним для пасльонових культур та дозволяє отримати товарну продукцію поліпшеної якості.
Добриво виготовлено на основі повністю водорозчинного монокалійфосфату (KH2PO4), який не містить баластних токсичних рослинам сполук, до його складу входить екологічний прилипач «Фертівант».

Показник Параметри, %
Азот загальний, % 6 %
Фосфор водорозчинний (P2O5 18 %
Калій (K2O) 37 %
Магній (MgO) 2 %
Бор (B) 0,02 %
Марганець (Mn) 0,04 %
Цинк (Zn), % 0,02 %
Мідь (Cu), % 0,005 %
Залізо (Fe), % 0,08 %
Молібден (Mo), % 0,005 %
Прилипач Фертівант +
   
1%-й водний розчин утворює стійкий гомогенний розчин
Щільність зложення, г/мл 1,25
Кислотність (рН 1%-го розчину) 4,1 – 4,2
Електропровідність, ЕС, мС/см 0,63 – 0,68
Максимальна розчинність у воді,
  t=20°С г/100 мл
36,5Прилипач Фертівант
– це інноваційна наукова розробка вчених Ізраїлю та США.

  • Проявляє пролонговану дію протягом 15-20 днів  та синхронний ефект щодо надходження мінеральної поживи добрива через вегетативні органи культур.
  • Проявляє себе, як антитранспірант (зменшує транспірацію, втрати води з клітин культур).
  • Має високу екологічність: в умовах відкритої агроекосистеми розкладається протягом 30 днів.
  • Підвищує коефіцієнт засвоєння сполук фосфору листковою поверхнею на 20-25% проти 1%, коли застосовуються лише одні фосфоровмісні мінеральні солі.

Сучасні технології вирощування помідорів, перців, баклажанів передбачають обов’язкове застосування збалансованого мінерального живлення за макро-, мезо- та мікроелементами.

Помідори в залежності від способів вирощування (відкритий або закритий ґрунт) характеризуються відносно високими виносами макро-, мезо- та мікроелементів.
Дослідженнями науковців установлено, що азот (N) потрібен у фазу інтенсивного росту плодів помідорів, проте його надлишок призводить до сильних приростів вегетативних органів (“жирування”) та погіршення плодоношення. Фосфор (P) потрібен у ранні фази росту рослин, коли відбуваються процеси закладання генеративних органів. Культура помідорів порівняно із азотом та фосфором найбільше виносить калію (K). Його найбільше споживається у фазі росту плодів. Разом з головними елементами мінерального живлення помідори потребують мікроелементи – марганець (Mn), бор (B), мідь (Cu) та мезоелементи – магній (Mg), сірку (S), які приймають активну участь в процесах обміну та поліпшують проходження продуційних процесів рослин.
На оптимальному мінеральному фоні помідори добре відгукуються на позакореневі підживлення комплексом сполук азоту, фосфору, калію, магнію та мікроелементів – Mn, B, Cu, Zn, які у оптимальному співвідношенні та у легкодоступній формі швидко надходять у клітини рослин через листкову поверхню. Такі підживлення не залежно від забезпечення ґрунту біогенними елементами підвищують на 10-15% урожайність та поліпшують якість плодів (підвищується цукристість, суха речовина, знижується кислотність, поліпшується лежкість плодів, зменшується вміст нітратів, покращуються смакові якості та товарний вигляд).

Рекомендації по застосуванню:
Помідори, перець, баклажани:
  1) у фазі 6-7 листків, на початку наростання першої китиці, формування квіткових горбиків, – 2 кг/га,
  2) за активного вегетативного росту – 2 кг/га,
  3) на початку наливу плодів -2 кг/га.
Норма застосування добрива на пасльонових культурах складає 6-8 кг/га, що залежить від біологічних особливостей пасльонових культур та мінеральних фонів вирощування.

Дослідженнями Інституту овочівництва та баштанництва НААНУ, 2008рік, встановлено, що триразове підживлення помідорів «Нутрівантом Плюс™ пасльоновий» дозою 2 кг/га забезпечило приріст врожайності 51 ц/га, товарність 94% проти контролю, де врожайність становила 95 ц/га, а товарність 86%.

Упаковка: мішок 25 кг.