НУТРІВАНТ ПЛЮС КАРТОПЛЯ


водорозчинне добриво з прилипачем Фертівант
для позакореневого листкового підживлення картоплі

Виробник: “ICL Fertilizers”, Ізраїль.
Фізичний стан: твердий кристалічний порошок 
Застосування: позакореневе підживлення

Хімічний склад добрива «Нутрівант Плюс™ картопля» повністю відповідає фізіологічним потребам культури картоплі та характеризується високими фізико-хімічними властивостями.

Дія, вплив добрива:

  • Підвищення на 10-15% врожайності, поліпшення показників якості бульб (підвищення вмісту крохмалю, покращення смакових якостей, товарного вигляду, підвищує стійкість до механічних пошкоджень, подовження терміну зберігання)
  • Поліпшення споживання біогенних елементів кореневою системою рослин картоплі з добрив та із ґрунту на 5-10%.
  • Стимулювання біохімічних процесів, поліпшення процесів обміну та стійкості культури картоплі до різного роду хвороб
  • Усунення різних стресів, зокрема, викликаних обробками засобів захисту рослин
  • Отримання високої окупності добрива.

Добриво не містить хлору, що є цінним для культури картоплі, так як дозволяє отримати бульби картоплі з підвищеним вмістом крохмалю, які не темніють при варінні.

Добриво виготовлено на основі повністю водорозчинного монокалійфосфату (KH2PO4), який не містить баластних токсичних для рослин сполук.
До його складу входить екологічний прилипач «Фертівант». За рахунок унікальних властивостей прилипача «Фертіванта», добриво проявляє пролонговану дію та синхроний ефект протягом 15-20 днів, не змивається опадами та характеризується підвищеним коефіцієнтом засвоєння сполук фосфору (20-25%) через листкову поверхню.
Високі фізико-хімічні властивості «Нутріванта Плюс™ картопля» дозволяють приготовляти його робочий розчин у воді з високою твердістю.

Формула:
 0-43P-28K2O+2MgO+0,5B+0,2Mn+0,2Zn+ прилипач Фертівант

Фертівант – це інноваційна наукова розробка вчених Ізраїлю та США.

  • Проявляє пролонговану дію протягом 15-20 днів  та синхронний ефект щодо надходження мінеральної поживи добрива через вегетативні органи культур.
  • Проявляє себе, як антитранспірант (зменшує транспірацію, втрати води з клітин культур).
  • Має високу екологічність: в умовах відкритої агроекосистеми розкладається протягом 30 днів.
  • Підвищує коефіцієнт засвоєння сполук фосфору листковою поверхнею на 20-25% проти 1%, коли застосовуються лише одні фосфоровмісні мінеральні солі.

Рекомендації по застосуванню:
1) у фазі сходів - 2 кг/га,
2) у фазі бутонізації - 2 кг/га,
3) у фазі цвітіння - 2 кг/га.  
Норма застосування добрива становить 6-8 кг/га, що залежить від біологічних особливостей картоплі та мінеральних фонів вирощування.


Дослідження Інституту картоплярства НААНУ, 2008 р., засвідчили, що триразове підживлення «Нутрівантом Плюс™ картопля» картоплі сорту «Серпанок» дозою 2 кг/га забезпечило приріст урожайності 20 ц/га проти контролю 307 ц/га. Водночас підвищувався вміст сухої речовини до 24,4%, крохмалю 16,5%, проти контролю 22,9% та 15,9% відповідно. Окупність однієї гривні, витраченої на «Нутрівант Плюс™ картопля», становила 18,8 грн. Аналогічну тенденціію встановлено на картоплі сорту «Фантазія», яка вирощувалась на чіпси, де «Нутрівант Плюс™ картопля» забезпечував приріст урожайності 28 ц/га проти контролю 337 ц/га, а окупність однієї гривні складала 26,2 грн.


При вирощуванні картоплі за інтенсивними технологіями (отримання врожайності не менше 50-70 т/га) культура вимагає збалансованого мінерального живлення за макро – мезо та мікроелементами.

Упаковка: 25 кг.