НУТРІВАНТ ПЛЮС РИС


водорозчинне добриво з прилипачем Фертівант 

Виробництво: “ICL Fertilizers”, Ізраїль
Фізичний стан:  твердий кристалічний порошок
Застосування:  позакореневе листкове підживлення культури рису

 
Дія, вплив:
  • Забезпечує культури легкодоступною мінеральною поживою протягом вегетації. 
  • Прискорюється ріст та розвиток вторинної кореневої системи рису, укорінення, кущіння.
  • Підвищується інтенсивність фотосинтезу, поліпшується ріст і розвиток конусу наростання.
  • Сполуки бору добрива знижують негативний вплив анаеробних умов при вирощуванні рису, оскільки активізують синтез нуклеїнових кислот та поліпшують запліднення квіток.
  • За рахунок сполук фосфору добрива, знижується враженість рису хворобою "перикуляріозом".
  • Підвищення врожайності на 5-10 ц/га.

Хімічний склад: повністю відповідає фізіології мінерального живлення культури рису, зокрема інтенсивних сортів, та має високі фізико-хімічні властивості.
Добриво виготовлене на основі повністю водорозчинного монокалійфосфату (KH2PO4), який не містить баластних токсичних рослинам сполук. 

Хімічний склад та фізико-хімічні властивості «Нутрівант Плюс™ рис»
Показник
Параметри
Фосфор водорозчинний (P2O5),% 46
Калій (K2O), % 30
Магній (MgO),% 2
Бор водорозчинний (B), % 0,2
Прилипач Фертівант +
   
1%-ний водний розчин утворює стійкий гомогенний розчин
Щільність зложення, г/мл 1,25
Кислотність (рН 1-ного розчину) 4,1-4,2
Максимальна розчинність у воді, г/100мл 36,5


Фертівант – це екологічний прилипач,  інноваційна наукова розробка вчених Ізраїлю та США.
  • Проявляє пролонговану дію протягом 15-20 днів  та синхронний ефект щодо надходження мінеральної поживи добрива через вегетативні органи культур.
  • Проявляє себе, як антитранспірант (зменшує транспірацію, втрати води з клітин культур). 
  • Має високу екологічність: в умовах відкритої агроекосистеми розкладається протягом 30 днів. 
  • Підвищує коефіцієнт засвоєння сполук фосфору листковою поверхнею на 20-25% проти 1%, коли застосовуються лише одні фосфоровмісні мінеральні солі.

Елементи мінерального живлення культура рису споживає не рівномірно. Найбільш інтенсивно азот споживається рослинами у фазі кущення (3-й етап органогенезу) та виходу у трубку (4-й етап органогенезу), а фосфор, починаючи від фази кущення (3-й етап органогенезу) до виходу у трубу (4- й етап органогенезу). Проте, від сходів - до повного кущення є критичним періодом по відношенню до азоту. У фазу виходу у трубку рослини рису поглинають 72,6% максимальної кількості азоту та 81,5 – сполук фосфору. Високі дози азоту спричиняють збільшення непродуктивного кущення та сильний розвиток вегетативної маси, подовження вегетативного періоду, підвищення у холодні пори року числа пустих колосків, вилягання, і як наслідок, рослини рису уражуються грибом перикулярі (Perycularia Oryzae Cavara). Слід відмітити, що легкодоступні сполуки фосфору «Нутріванта Плюс™ рис» знижують негативну дію підвищених норм азоту, особливо у період кущення, а бор сприяє запиленню квіток волотті. Рис споживає багато калію на формування вегетативної маси (соломи), а для отримання його високої продуктивності потрібні також магній, сірка, бор та інші біогенні елементи.

 

Норми застосування «Нутріванта Плюс™ рис»у залежності від доз азоту
та врожайності культури рису
 
Врожайність, ц/га
50 60 70 80-90 100
Норма Нутріванта Плюс™, кг/га 1 2 3 4 5
Норма азоту, кг/га 80 80-100 100-120 120-140 >140

Застосування:
у фазах: кінець кущіння – початок виходу в трубку - 2 кг/га, 
              кінець виходу в трубку – початок викидання волоті – 2 кг/га, оскільки у цій фазі формується волоть та проростають пилкові трубки квіток. 
Показує хороші результати лише за одного підживлення рису дозою 4 кг/га на початку його виходу в трубку.

Оптимальні концентрації робочого розчину «Нутріванта Плюс™ рис» - 1-3 %. 
Об’єм робочого розчину при позакореневих обробках «Нутрівантом Плюс рис» 250-300 л/1га.

Дослідженнями Інституту рису УААН встановлено, що підживлення рису «Нутрівантом Плюс™ рис» у фазі виходу в трубку дозою 4 кг/га забезпечило врожайність 91 ц/га проти контролю 86ц/га, який не оброблявався. На обробленому варіанті вихід крупи становив 68,99% проти контролю 67,0%. Окупність однієї витраченої гривні на «Нутрівант Плюс™ рис» становив 22,9 грн. Застосування «Нутріванта Плюс™ рис» на рисі у Російській Федерації в ТОВ «Агропартнер» на площі 478 га забезпечило врожайність 68,3 ц/га проти контролю 51,5 ц/га, який не оброблявся.

Технологічна схема застосування «Нутріванта Плюс™ рис» на культурі рису

 Упаковка: мішок 25 кг.